Een ESB? Is dat niet hetzelfde als een EDI?

Dovetail is een Enterprise Service Bus (ESB), een verticale bus die eindpunten aan elkaar verbindt door middel van netwerkprotocollen en toepassingen en talen die al in de organisatie bestaan.

Vaak wordt dit verward met Electronic Data Interchange (EDI). Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.

EDI

EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen.

EDI is ontwikkeld in het midden van de jaren 60 om papieren zakelijke transacties te vervangen door digitale. Het is gemaakt om een ​​aantal voordelen te bieden in vergelijking met de oude papieren communicatie, zoals:

 • Overheadkosten verlagen (handmatig documentbeheer)
 • Afdrukken en papier besparen
 • Gegevensinvoerfouten voorkomen
 • Voorraden en voorraadkosten terugbrengen
 • Risico’s voor het niet correct volgen van richtlijnen verkleinen

Er zijn een aantal EDI-standaarden zoals EDIFACT (ontwikkeld door de Verenigde Naties), HL7 (gezondheidszorg), TRADACOMS (Britse supermarkten), VDA en ODETTE (auto-industrie). Binnen de retail en logistiek vindt een zeer groot aantal transacties middels EDI plaats. Veel grote (internationale) retailers eisen van hun leveranciers dat zij gebruik maken van EDI voor het uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen. Hierbij wordt veelal gebruikgemaakt van de EANCOM-variant van de Edifact-berichten.

EDI beperkingen

EDI loopt tegen een aantal beperkingen aan:

 • Complexe legacy-integraties tussen meer dan één systeem (ERP, CRM, HR) zijn niet mogelijk
 • Afdelingen kunnen meer dan één systeem voor dezelfde functie gebruiken door overnames, geconsolideerde diensten, projecten, enz. Standaard koppelen via EDI is dan niet mogelijk.
 • Er is een hoge afhankelijkheid van de beschikbaarheid, schaalbaarheid en prestaties van de EDI-gateway
 • Verschillende partners kunnen verschillende EDI-standaarden ondersteunen
 • Verschillende EDI-standaarden kunnen incompatibel zijn met andere EDI-formaten
 • Er is geen compatibiliteit met verschillende communicatieprotocollen
 • EDI-transacties zijn niet makkelijk traceerbaar en rapporteerbaar
 • Legacy-EDI-implementaties vereisen aanpassingen, waardoor ze moeilijk te beheren zijn

ESB

Een ESB is een architecturale softwareconstructie (pattern) waarmee de communicatie tussen de afnemers van diensten en aanbieders hiervan vereenvoudigd wordt. De ESB biedt hiertoe aan de kant van de aanvrager een met de aanvrager afgesproken interface aan, dit kan een webservice (bijv. API) zijn, maar bijvoorbeeld ook een SMTP (e-mail) interface. Aan de kant van de aanbieder zal de ESB via de interface die met de aanbieder is afgesproken communiceren. Zo kan het dus gebeuren dat een aanvrager van een dienst op een compleet andere wijze met de ESB communiceert dan de ESB met de aanbieder. De ESB vertaalt het bericht naar het juiste berichttype en stuurt het door naar de juiste ontvanger.

De Dovetail ESB is meer dan alleen een EDI oplossing

Een ESB oplossing is veel breder dan een EDI oplossing, maar alle functionaliteiten van een EDI zitten wel in de Dovetail ESB oplossing. Dovetail maakt hiervoor gebruik van gestandaardiseerde sjablonen.

Hieronder is te zien waar de beperkingen zitten van een EDI systeem ten opzichte van de totale oplossing van een Dovetail ESB.

  EDI Dovetail
Eindpunten 2 Meerdere
Datatransformatie Nee Ja
Toepassing Vaak masterdata Alle data
Communicatie opzet Machine-to-machine Machine-to-man
Dataverrijking Nee Ja
Technologie Fundamenteel Incrementeel
Communicatie Standaard sjablonen Flexibel
Implementatie Kost veel tijd Snel te implementeren
Beschikbaarheid data Scheduled Realtime
Verwerking Batchgewijs Transactioneel
Autorisatie persoonsniveau Niet mogelijk Mogelijk
Monitoren van aanvragen Niet mogelijk Mogelijk

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat een EDI en een ESB niet hetzelfde zijn. Wil je weten welke oplossing geschikt is voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.