Release 4.7.2

4.7.2 is alweer de nieuwste Dovetail release. Ook in de afgelopen releases hebben we weer enkele nieuwe functionaliteiten en verbeteringen toegepast. We werken continu aan de optimalisatie van Dovetail en doen dit door middel van co-creatie met onze partners.

Verbeteringen

 • Meerdere verbeteringen voor de nieuwe XML JSON-componenten:
    • XML to JSON: voeg een nieuw type hint array toe.
    • XML to JSON: XML-attrubuten worden voorafgegaan door @ in de resulterende JSON.
    • XML to JSON: Andere XML-attributen dan het type worden ook weergegeven wanneer de XML-node het kenmerk type heeft.
    • XML to JSON: bug gerepareerd die ervoor zorgde dat XML-nodes met naam “type” niet verschijnen of rare JSON-uitvoer.
    • JSON to XML: De naam van de root-tag kan nu worden aangepast.
    • JSON to XML: JSON met een root-array wordt nu ondersteund.
    • JSON to XML: nieuwe optie om de naam van de array-elementen in de resulterende XML te wijzigen.
    • Refactored de back-end code voor verbeterde prestaties.
 • We hebben de verwerking van bijlagen voor de Inbound email component verbeterd. Wanneer content option attachments is geselecteerd, wordt deze ook verwerkt als er geen bijlagen in een e-mail zijn.
 • De Recipient component toont nu altijd de volgorde van hoe berichten worden gerouteerd en heeft een nieuwe optie om het routeringsgedrag te bepalen.
 • We hebben de Inbound e-mail component  verbeterd met een nieuwe Content optie waarmee je zowel de hoofdtekst als de bijlagen van een e-mail kunt verwerken.
 • FTP-componenten met het FTPS-protocol ondersteunen nu hergebruik van SSL-sessies, wat vereist is voor sommige FTPS-servers, omdat het ook de beveiliging verbetert.
 • Geef de Split component  een vast uitwisselingspatroon. Dit zorgt ervoor dat de component altijd hetzelfde verwachte gedrag heeft. In sommige stromen kunnen de componenten voor een splitter een ander uitwisselingspatroon instellen waardoor de splitter zijn gedrag verandert.
  •  

Onze nieuwe releases worden altijd in samenspraak met onze partners en klanten geïnstalleerd in de omgeving van de klant.