Release 4.9.0.

We blijven doorgaan met verder ontwikkelen en verbeteren, vandaar dat we al zijn aangekomen bij versie 4.9.0. De nieuwe functionaliteiten en verbeteringen hebben we hier toegelicht. We werken continu aan de optimalisatie van Dovetail en doen dit door middel van co-creatie met onze partners.

Nieuwe features

Verbeteringen

 • We hebben een aantal verbeteringen aan de FTP Component gedaan:
  • Opties toegevoegd om te sorteren op naam of data
  • Optie toegvoegd om alleen een bepaalde hoeveelheid bestanden te verwerken op elke poll
  • Optie toegevoegd om bij een error, geselecteerde bestanden naar een error folder te verplaatsen
  • Optie toegevoegd om het private key bestand te uploaden in plaats van het opgeven van een pad
  • Mogelijkheid toegevoegd om te schakelen tussen charset en binary
  • Het is nu toegestaan om zowel wachtwoord als private key-bestand in te geven voor SFTP-verificatie
 • We hebben een hoop nieuwe UN/EDIFACT formats toegevoegd aan de EDIFACT to XML component en de XML to EDIFACT component
 • We hebben een aantal verbeteringen gedaan aan de HTTP-component:
  • We hebben een nieuwe authenticatie methode toegevoegd, genaamd Mutual SSL, die het mogelijk maakt om te verifiëren bij API’s via een privé-certificaat
  • We hebben een nieuwe HTTP-methode toegevoegd; Delete with body
  • We hebben de NTLMv2-component afgeschaft en een nieuwe verificatiemethode voor NTLM aan de HTTP-component toegevoegd
  • We verbeterden de werking van het retry-mechanisme
  • We verbeterden de certificaatvalidatie van meer geavanceerde HTTPS-URL’s

Onze nieuwe releases worden altijd in samenspraak met onze partners en klanten geïnstalleerd in de omgeving van de klant.