Wat is een API?

Bij Dovetail geven we altijd aan dat ieder systeem en iedere applicatie door ons geïntegreerd kan worden. Dit koppelen doen we op basis van API’s. 

Een API is een Application Programming Interface, een software-interface die het mogelijk maakt dat applicaties met elkaar kunnen communiceren.

Je kunt een API zien als een set van instructies, die aangeroepen kunnen worden door een andere API. Op die manier kan data eenvoudiger overgebracht worden.

Een API definieert de toegang tot de functionaliteit die erachter schuil gaat. Degene die de informatie opvraagt, kent geen details van de functionaliteit of implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. 

Het bespaart ontwikkelaars tijd dat standaard functionaliteiten op 1 centrale plek klaar staan, zodat er enkel nog een manier gevonden dient te worden om de informatie van de ene API aan te bieden aan de andere API.

 

De meest gebruikte metafoor voor een API is die van een menu van een restaurant. Op de menukaart zie je het aanbod van de gerechten, je vertelt de ober welk gerecht je wil hebben, en enige tijd later staat er een mooi bord voor je neus. Hoe dat gerecht tot stand gekomen is, hoef je niet te weten. Je wil alleen lekker eten en exact krijgen wat je besteld hebt.

Lees meteen hier verder wat Dovetail met API’s doet!

Verschillende soorten API’s

Afhankelijk van de applicatie heb je diverse soorten API’s, de meest bekende zijn:

REST (Representational State Transfer)

REST werkt op basis van HTTP. Met behulp van de standaard HTTP-aanvraagmethoden (GET, POST, PUT, DELETE) en de URL (om de locatie van de data op een andere webserver te identificeren), kun je eenvoudig gegevens overbrengen tussen clients, servers en externe webapplicaties zonder dat extra protocollen vereist zijn.

Met een REST-API kunnen gegevens worden weergegeven als JSON of XML en geopend worden met het verzoek, een URL met instructies over de data terug te sturen in de respons.

Een van de belangrijkste voordelen van REST API’s is dat ze veel flexibiliteit bieden; 

  • Gegevens zijn niet gebonden aan bronnen of methoden, dus REST kan meerdere soorten oproepen verwerken, verschillende gegevensformaten retourneren.
  • In tegenstelling tot SOAP is REST niet beperkt tot XML, maar kan het in plaats daarvan XML, JSON, CSV, HTML of een ander formaat retourneren, afhankelijk van wat de klant vraagt. 
  • Eenvoudig in gebruik: snelle setup en de documentatie is eenvoudig aan te maken en onderhoudbaar

SOAP (Simple Object Access Protocol)

Een SOAP-gebaseerde API werkt door het verzenden van gegevens in pakketten van XML-bestanden en verplaatst ze met behulp van het HTTP-protocol, waardoor de communicatie eenvoudig verloopt via een gedeelde taal.

SOAP biedt de volgende voordelen in vergelijking met REST:

  • Transport Layer-onafhankelijk; REST vereist gebruik van HTTP(S), terwijl SOAP HTTP / HTTPS, SNMP, TCP, UDP, JMS, of XMP kan verwerken
  • Werkt goed in gedistribueerde bedrijfsomgevingen (REST gaat uit van directe point-to-point-communicatie)
  • Werkt met WDSL (Web Services Description Language), hiermee kan de aanroepende partij direct valideren of de berichten die ze sturen ook correct zijn

Keuze API

Buiten deze 2 bekende API’s zijn er echter nog veel meer. Een API zorgt voor een bepaalde mate van standaardisering, maar binnen deze standaard zijn er nog erg veel variëteiten. 

Welke soort API er mogelijk is, of gekozen wordt, ligt aan de applicatie die de API aanbiedt.

Bekende API’s

Ook al zijn API’s niet zichtbaar voor veel gebruikers, je gebruikt er nu al meer dan je denkt:

  • Wanneer je Google Maps gebruikt, wordt er informatie opgehaald bij een GSM mast of via GPS. Met die informatie kan er een route bepaald worden of een live locatie worden gedeeld
  • Via een online reisdienst ga je op zoek naar beschikbare vluchten, de applicatie haalt gegevens op van diverse aanbieders en toont deze
  • Google chromecast, deze API biedt manieren om te communiceren tussen de afzender (media) en de ontvanger (weergavescherm)
  • En zo zijn er nog tientallen API’s die je ongemerkt gebruikt en die je leven makkelijker maken

Wat doet Dovetail met API’s?

Als het allemaal zo eenvoudig is, en alle systemen met elkaar kunnen communiceren via API’s, wat is dan de toegevoegde waarde van Dovetail?

Veel bedrijven werken met erg veel verschillende systemen en applicaties, gemiddeld wel 36 per werknemer. Wanneer veel van deze systemen met elkaar gaan communiceren, leidt dat tot een spaghetti van dataverkeer.  

Daarnaast kan Dovetail zelf ook als een REST API fungeren. Met een paar klikken heb je een integratie geconfigureerd die data beschikbaar kan stellen aan andere applicaties.

Dovetail zorgt voor applicatie- en data-integratie, het verbinden van systemen en applicaties in een netwerkomgeving en met de buitenwereld. Dovetail heeft hierbij een “spin in het web” functie.

De data die door Dovetail wordt opgehaald bij de ene API, wordt getransporteerd en als bruikbare data getransformeerd naar een andere API. Tijdens dit proces controleert Dovetail wat er met de data gebeurt en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de procedure van foutafhandeling gevolgd wordt, bijvoorbeeld als de opmaak niet voldoet aan de richtlijnen. Ook kan Dovetail de data verrijken met informatie uit andere systemen en applicaties. Verder wordt de datastroom geregisseerd, beveiligd en gemonitord en kan Dovetail zorgen voor rapportages.